Нов метод за подписване - устройство за генериране на динамична парола (Token)

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК въвежда в ДСК Директ за граждани устройство за генериране на динамична парола Token (Тоукън). Всеки потребител, който желае да нарежда преводи към други лица, ще може да избира едно от следните средства за подписване – квалифициран електронен подпис (КЕП), цифров сертификат в комбинация със SMS код или Тоукън. Ползването на Тоукън Ви дава пълни права да извършвате всички операции в Интернет банкирането за граждани, приложими и при използването на КЕП или цифров сертификат с SMS код.

Тоукънът e устройство, което генерира динамични кодове с еднократна валидност за потвърждаване на транзакциите. За да потвърдите операция, освен еднократния код, генериран от Тоукъна, трябва да въведете и своя персонален ПИН код валиден за Вашето устройство.

Тоукънът, аналогично на другите два метода за подписване, Ви осигурява необходимата сигурност за извършване на преводи и други операции в пълнофункцианалната версия на ДСК Директ. Той е удобен и лесен за употреба, не изисква инсталация на софтуер или настройки на компютъра Ви и можете да го ползвате навсякъде и по всяко време, включително и чрез операции от мобилни устройства (смартфони, таблети) или интернет браузери неподдържащи подписване с цифрови сертификати, като Google Chrome, Safari, Opera и др.

Таксата за закупуване на устройството е 24.00 лв. (с ДДС). Можете да заявите ползването на Тоукън в удобно за вас поделение на Банка ДСК.

Предвижда се в бъдеще функционалността за ползване на Тоукън да стане достъпна и за фирмените потребители.