Нов вид вирусна атака

Уважаеми клиенти,

Регистрирани са няколко случая с клиенти на ДСК Директ, при които злонамерени лица заразяват компютъра (интернет браузера) на потребителя с вирус. Вирусът подменя началната страница на ДСК Директ с подканата потребителят да инсталира на мобилния си телефон - мобилна „антивирусна програма“, като за целта вирусът изисква потребителят да посочи мобилният си номер, на който в последствие се изпраща SMS с линк към нерегламентирана инсталационна програма.

Мобилното приложение което се предлага да бъде инсталирано - заразява и мобилният апарат на потребителя, с което злонамерените лица целят да прихванат и получат SMS-ите изпращани към този номер, включително тези от банката.

Уведомяваме Ви, че Банка ДСК няма подобна инициатива - предложение към потребителите си и обръщаме внимание да завишите бдителността си!

Благодарим на потребителите, които са проявили съобразителност и своевременно ни информираха, за да предупредим клиентите си.
Моля потребителите, които са забелязали сходен сценарий за своя профил, да се свържат незабавно с Call Center на Банка ДСК за да бъде предотвратен нерегламентиран достъп до ДСК Директ.