Подписване с Mozilla Firefox версия 50.0 или по-висока

Уважаеми клиенти,

Във връзка с премахнатата вградена функция за електронно подписване в браузър Mozilla Firefox версия 50.0 или по-висока в интернет банкирането ДСК Директ, потребителите използващи цифров сертификат и КЕП нямат възможност да изпращат и подписват преводни операции.

В случай че желаете да продължите да използвате Mozilla Firefox, е необходимо:

1. Да инсталирате добавка (add-on) signTextJs Plus от официалния сайт на Mozilla Firefox, като преди това е необходимо да премахнете от браузъра предишна версия на добавката от меню „Добавки“ (Add ons) – „Разширени“ (Еxtensions), в случай че има инсталирана такава на Вашия браузър.
2. След инсталирането на добавката, трябва да рестартирате браузъра, след което вече ще е възможно подписването на преводи с цифров сертификат и КЕП.

В случай че добавката не може да бъде инсталирана, или след инсталиране на добавката отново не е възможно да подписвате преводи е нужно първо да забраните автоматичното обновяване на браузъра, след което да инсталирате версия 46, 47 или 49.0.1 като следвате долните инструкции:
  1.За забраняване на автоматичното обновяване на браузъра: от меню „Инструменти“ (Tools) - „Настройки“ (Options) - таб „Разширени“(Advanced) - таб „Обновяване“(Update) - маркирайте „Проверка за обновявания, но показване на избор дали да се инсталират“( Check for updates, but let me choose whether to install them).
  2.Изтеглете версия 46, 47 или 49.0.1 от официалния сайт на Mozilla Firefox.
  3.Необходимо е за операционни системи Windows, MacOS X и Linux да инсталирате добавка (add-on) SignTextJS от официалния сайт на Mozilla Firefox.
  4.След инсталирането на добавката е необходимо да рестартирате Вашия браузър.

Потребителите, ползващи Тоукън устройство от Банка ДСК, могат да подписват, независимо от вида на браузера и от настройките му.