Преводи в края на 2016 г.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с приключването на финансовата 2016 година ще бъдат въведени следните промени и ограничения за нареждане на преводи през ДСК Директ:

  • Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА и РИНГС, наредени до 14:00 часа на 30.12.2016 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи наредени след този час - на 03.01.2017 г.;
  • Междубанкови преводи в евро през БИСЕРА 7, наредени до 14.00 часа на 30.12.2016 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи наредени след този час - на 03.01.2017 г.;
  • Междубанкови преводи във валута през SWIFT и ТАРГЕТ2, наредени след 13:00 часа на 23.12.2016 г., ще бъдат обработвани с дата 27.12.2016 г.
  • Междубанкови преводи във валута през SWIFT и ТАРГЕТ2 наредени след 13:00 часа на 30.12.2016 г., ще бъдат обработвани с дата 03.01.2017 г.
  • На 30.12.2016г. след 17:00 ч. функционалността за нареждане на бюджетни преводи ще бъде недостъпна. Същата ще бъде възстановена на дата 03.01.2017 г.
  • Вътрешнобанкови преводи за суми над 30 000 лева получени след 16:00 часа на 23.12.2016 г. ще бъдат обработени с вальор 27.12.2016 г.
  • Вътрешнобанкови преводи за суми над 30 000 лева получени след 16:00 часа на 30.12.2016г. ще бъдат обработени с вальор 03.01.2017г.