Виртуален чек

Уважаеми клиенти,


От 13.03.2017г. в интернет банкирането ДСК Директ за граждани  се въведе нова  услуга-"Виртуален чек".
Услугата представлява паричен превод, извършван през интернет банкирането ДСК Директ. Тази услуга може да се използва от всички клиенти, физически лица, които имат разплащателна сметка в Банка ДСК и достъп до ДСК Директ, който позволява извършването на платежни операции. Получателят на превода може да бъде клиент или не клиент на Банката и да получи сумата на превода в брой или по сметка в Банката.
Иновативното решение "Виртуален чек", което спечели първо място в категория E-business на наградите на  BAIT Awards  за миналата година, комбинира нуждите на клиентите да използват няколко банкови и небанкови продукти в своето ежедневие - получаване на малки суми в брой, експресен паричен превод и стандартен хартиен чек, изплащан на приносителя.


Банка ДСК