Улеснение при работа със сертификат

Уважаеми клиенти,

В края на месец април подписването в ДСК Директ, за клиенти инсталирали сертификат на сървър на Банката, стана още по - лесно.

С внедряването на възможност за инсталация на сертификат на сървър на Банката, потребителите, които го използват получават следни ползи:

o Могат да наредят преводи от всеки компютър.
o Могат да извършват преводи без значение какъв браузър и коя негова версия използват.
o Сертификатът се  заявява и инсталира в ДСК Директ еднократно. Подновяването му става автоматично, без да е необходимо да извършват допълнителни действия.

По време на инсталация на сертификат на сървър на Банката, трябва да посочите (въведете) 4 цифрен ПИН код. ПИН кодът се въвежда от виртуална клавиатура на екрана, на която маркирате избраните от Вас цифри. В последствие, при извършване на преводи, ще използвате този ПИН код заедно с еднократния SMS код. ПИН кодът може да бъде променен по всяко време през ДСК Директ.

Ако вече имате инсталиран сертификат в браузъра на компютъра си, можете да продължите да го използвате до изтичане на валидността му или да преминете към цифров сертификат, инсталиран на сървър на Банката. Потребителите на цфров сертификат, инсталиран в браузъра могат да инсталират сертификат на сървър на Банката без да е необходимо да посещават офис на Банката.


За повече информация: https://www.dskdirect.bg/newcertificate/


С уважение,
Банка ДСК