Промяна на банкови сметки на НАП Сливен

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.09.2017г. предстои промяна на банковите сметки за администрирани от НАП приходи за данъци, осигурителни вноски, здравноосигурителни вноски и за принудително събиране на публични вземания в офис на НАП Сливен.
Информация за новите сметки можете да откриете на Интернет страницата на НАП: http://www.nap.bg/
В случай че сте запазили готова бланка или получател, молим да редактирате информацията или да я изтриете и създадете отново.

Банка ДСК