Улеснение при извършване на група преводи през ДСК Директ, чрез уведомление със SMS код

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че в резултат на получена обратна връзка и в желанието ни непрекъснато да подобряваме качеството на нашите услуги в ДСК Директ, са въведени улеснения за клиентите, които нареждат преводи през електронното банкиране с методи на подписване-цифров сертификат или КЕП с получаване на SMS код.

Когато клиент извършва едновременно няколко превода, той има възможност да ги запази и след това да ги подпише и изпрати с един SMS код. За целта е необходимо да се изпълнят следните действия:

След попълване на електронната форма за нареждане на кредитен превод, следва да избере бутон "ЗАПАЗИ". След като се запази, платежното нареждане се съхранява в секция "Неизпратени".
След като клиентът попълни и запази всички желани плащания, следва да отиде в секция "Неизпратени". Там има възможност да прегледа, да подпише и изпрати запазените преводи. За всеки превод трябва да се маркират чек бокс "Подпиши" и чек бокс "Изпрати".
Накрая клиентът трябва да избере бутон "ПОТВЪРДИ".
При избор на бутон "ПОТВЪРДИ" на екрана в ДСК Директ се визуализира информация за преводите в табличен вид, както и поле за въвеждане на SMS код.
Клиентът получава на посоченият от него мобилен телефон SMS съобщение, което съдържа код за потвърждение, информация за броя преводи и детайли за всеки превод-последни 4 цифри на сметката на получателя и сума. 
В случай, че клиентът е наредил едновременно по-голям брой преводи, той ще получи няколко последователни SMS съобщения, които съдържат детайли за всички преводи. Кодът за потвърждение се съдържа в първия получен SMS.

Надяваме се, че тези промени ще улеснят работата Ви с интернет банкирането ДСК Директ, за да можете да се възползвате от многобройните услуги, които системата предлага.

Ако все още нямате инсталиран цифров сертификат и желаете да започнете да извършвате преводи, можете да се свържете с нас на телефон 0700 10 375 или *2375, където ще получите съдействие и насоки какво трябва да направите.

С уважение,
Банка ДСК