Преводи по време на коледните празници и в края на 2017 г.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с приключването на финансовата 2017 година ще бъдат въведени следните промени и ограничения за нареждане на преводи през ДСК Директ:
 Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА и РИНГС, наредени до 14:00 часа на 29.12.2017 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи наредени след този час - на 02.01.2018 г.;
 Междубанкови преводи във валута , наредени до 14.00 часа на 22.12.2017 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи наредени след този час - на 28.12.2017 г.;
 Междубанкови преводи във валута , наредени до 14.00 часа на 29.12.2017 г., ще бъдат получени в насрещната банка на същата дата, а преводи наредени след този час - на 02.01.2018 г.;
 На 29.12.2017г. след 17:00 ч. функционалността за нареждане на бюджетни преводи ще бъде недостъпна. Същата ще бъде възстановена на дата 02.01.2017г.
    Вътрешнобанкови преводи към сметки на трети лица, наредени след 22.00 часа на 29.12.2017г. ще бъдат изпълнени след 7.00 часа на 02.01.2018г.
 Вътрешнобанкови преводи за суми над 30 000 лева получени след 16:00 часа на 22.12.2017г. ще бъдат обработени с вальор 28.12.2017г.
 Вътрешнобанкови преводи за суми над 30 000 лева получени след 16:00 часа на 29.12.2017г. ще бъдат обработени с вальор 02.01.2018г.
    За периода от 16:30 часа на 28.12.2017г. до 09:00 на 02.01.2018г. няма да бъде достъпна услугата "Плащане на местни данъци и такси" през ДСК Директ.

 

Екипът на Банка ДСК