Промяна при плащане на комунална услуга към Софийска вода АД

Уважаеми клиенти,

Считано от дата 15.12.2017г.(петък) ще настъпи промяна в начина на визуализиране на задълженията за клиенти на Софийска вода АД, които са собственици на повече от един имот или отчитането на потреблението им става по отделни водомери, т.е. при доставчика имат повече от една (Договорна сметка), която съответства на абонатен номер.

До момента за тези клиенти, при извличане на данни за задължения, в ДСК Директ се визуализира една обща сума, в която се обобщава на клиентско ниво, чрез събиране на задълженията по всички (договорни сметки) на клиента.

От посочената по горе дата, задълженията им ще си визуализират и по "договорни сметки" като ще има възможност за отбелязване само на тези задължения, които клиентът желае да плати изцяло или частично. Номерът на договорната сметка ще бъде видим в поле "Описание" на таблицата със задължения.

Банка ДСК