Покупка на дялове на договорни фондове през ДСК Директ


Уважаеми клиенти,

С цел осигуряване прилагането на Директива 2014/65/ЕО (MIFID II) на ЕС, във връзка с дистрибуцията на дялове на договорни фондове, временно няма да може да се подават поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове на договорни фондове през ДСК Директ. Поръчки  могат да се подават във всички поделения на Банка ДСК ЕАД.