Промяна в SMS съобщението при потвърждаване на преводи с Цифров сертификат и КЕП

Уважаеми клиенти,

В резултат на Вашата обратна връзка и в стремежа ни да поддържаме най-високо ниво на сигурност на онлайн преводите през ДСК Директ, Банка ДСК ще въведе следните промени SMS съобщенията за потвърждаване на преводи с цифров сертификат и КЕП:
Променя се текстът на SMS съобщението, което ще се получава за потвърждаване на преводи с Цифров сертификат или КЕП. SMS съобщението ще съдържа: кода за потвърждаване на плащането и подробна информация за IBAN и име на получателя.

 

Примерно съдържание на SMS съобщението:

 • DSK payment code: 1369202191 validen do 16:23:02. Za 2 prevoda: IVAN IVANO. BG12PRCB93301000888816 20.00 BGN; FIRMA OOD. BG22SGSE11130405523454 1256.00 BGN;
   

Елементи на SMS съобщението:

 

 

 •  "DSK payment code: 1102575735" е 10-цифрения код, който се въвежда за потвърждаване на наредените един или повече преводи;
   
 • "validen do 09:19:15" - Валидност на получения код за потвърждаване;
   
 •  "Za 1 prevod" - Брой на наредените преводи;

 •  "IVAN IVANOV." - първите 10 знака от името на получателя (имената ще се посочват на латиница);

 •  "BG12PRCB93301000888816  20.00 BGN" - IBAN на получател, сума и валута.

 

В случай че подписвате едновремено няколко превода, е възможно да получите последователно повече от едно съобщения, в които ще се съдържа информацията за всички преводи.

ВАЖНО:

Преди да потвърдите преводите с получения код, винаги проверявайте данните за получателя, посочени в SMS съобщението - име и IBAN, за да сте сигурни, че превеждате суми към коректните сметки и получатели.

 

С уважение,
Банка ДСК

тел.: *2375 / 0700 10 375
e-mail: call_center@dskbank.bg,