Подобрения в извлеченията по Вашите сметки

Уважаеми клиенти,


В отговор на Ваши предложения за подобряване на функционалностите на интернет банкирането внедрихме следните  промени, за Ваше улеснение, при генериране на извлечения по сметка:

- Подобрихме визуалното оформление при експорта на извлеченията; 

- Добавихме опция за експорт на данни в PDF формат, като  името на файла съдържа номер на сметка, начална и крайна дата на извлечението;

- Справка  "Извлечения" преименувахме  на  "Извлечения за период / месец";

- Заменихме  вътрешнобанковия номер на сметка с  IBAN, при избора на сметка.

Банка ДСК цени високо мнението на своите клиенти и благодари за изпратените предложения и препоръки, които станаха повод за част от реализираните промените.

Разчитаме на  Вашата обратна връзка.

Банка ДСК

тел.: *2375 / 0700 10 375