Проследете Вашите отстъпки и точки, натрупани по програмите за лоялност за кредитни карти

Уважаеми клиенти,

В интернет банкирането ДСК Директ за индивидуални потребители вече имате възможност да следите натрупаните с Вашите кредитни карти отстъпки и точки по програмите за лоялност на Банка ДСК.

В меню "Карти" - секция "Бонус програми":

 - Клиентите с кредитни карти DSK-Wizz Air могат да следят броя на натрупаните точки и да ги усвояват, като усвоените точки се прехвърлят в профила на картодържателя  в сайта на Wizz Air.


 - Клиентите с всички останали кредитни карти (без DSK MaxiCard и Maxi Go), издадени от Банка ДСК, могат да проверяват натрупаните отстъпки по програмата за лоялност Money-back. Банката ще възстанови сумата на натрупаните отстъпки по сметката на кредитната карта в края на календарната година.

Информация за предоставените от Банка ДСК отстъпки и точки за извършените с кредитни карти транзакции, можете да видите в рамките на до 2 работни дни след осчетоводяване на транзакциите.