10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

Уважаеми клиенти,


Десет териториални структури на НАП имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 август 2018 г., поради осъществено вливане на "СИБАНК" ЕАД в "ОББ" АД. 

Промяната се отнася за всички офиси на НАП в град София, включително дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители" - София, както и за офисите на НАП Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Русе, София-Област, Стара Загора и Ямбол.

От 1 август всички плащания от дружества, регистрирани на територията на тези офиси, както и от физически лица с постоянен адрес там, трябва да се извършват по новите сметки.

Повече информация за новите сметки можете да намерите на www.nap.bg в рубриката "Плащане", подрубрика "Банкови сметки".

 

С уважение,

Екипът на Банка ДСК