Промяна в Банковите сметки на ТП на НОИ София-град

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от месец август 2018г. ТП на НОИ София-град има нови банкови сметки, поради осъществено вливане на "СИБАНК" ЕАД в ОББ АД. Всички плащания трябва да стават по новите сметки. Повече информация за новите сметки може да намерите на Интернет страницата на НОИ www.nssi.bg в рубриката "За потребителя", под рубрика  "Сметки и тарифи".

Банка ДСК