Промяна в обработката на файлове за заплати в ДСК Директ за Бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

В резултат на Вашата обратна връзка осъществихме промяна в ДСК Директ за Бизнес клиенти, свързана с функционалността за зареждане и обработка на файлове за заплати. Промяната представлява ограничаване възможността на потребители с пасивни права да виждат детайлна информация от  файловете за заплати в меню "Превод чрез файл"\секции: "Неизпратени" и "Архив". Детайлната информация от файловете ще бъде достъпна за преглед само от потребители с право да подписват преводи (активен или ограничен достъп).

Потребителите с пасивни права ще имат възможност да зареждат файлове за заплати, както и до момента.

Вярваме, че тази промяна ще повиши Вашата удовлетвореност от работата с интернет банкирането ДСК Директ за Бизнес клиенти.

Банка ДСК цени високо мнението на своите клиенти и благодари за изпратените препоръки!

С уважение,


Екипът на Банка ДСК


тел.: *2375 / 0700 10 375