Кампания на АББ и правоохранителните органи срещу финансовите “мулета”

За поредна година Банка ДСК се включва в кампанията на АББ и правоохранителните органи срещу финансовите "мулета"


Банка ДСК подкрепя Асоциацията на банките в България (АББ) и българските правоохранителни органи, участвайки в Европейска кампания, посветена на борбата срещу финансовите "мулета" /European Money Mule Action - EMMA/.
Повече информация, можете да намерите тук: >> https://dskbank.bg/за-банка-дск/кампания-против-финансови-измами