Платете местните данъци и такси за 2019 г. през ДСК Директ


Уважаеми клиенти,


Като потребители на ДСК Директ, Вие имате възможност да заплатите бързо, лесно и удобно задълженията си без да чакате на опашка. Точният размер на актуалното задължение се извлича онлайн от системите на всяка отделна община.

Задължения за местни данъци и такси за 2019 г., както и неплатените суми за минали данъчни периоди и лихвите върху тях, могат да бъдат заплатени през ДСК Директ от меню "Битови сметки", подменю "Данъци и такси". Имате възможност да заплатите задълженията си както в пълен размер, така и на вноски.

След като изберете общината, към която сте данъчно задължено лице, ще получите автоматично информация за Вашите задължения, както и за дължимите суми на Вашите съсобствениците за:

- данък върху недвижим имот;

- такса битови отпадъци;

- данък върху превозните средства;

- такса за притежаване на куче


Плащането на всяко отделно задължение за вид данък, партиден номер и задължено лице се таксува като вътрешнобанков превод съгласно Тарифата на Банка ДСК.

Плащанията чрез ДСК Директ се отразява в реално време в базата данни на общините.

Банка ДСК