Миграцията на платежна система БИСЕРА7 към БИСЕРА

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано oт 03.06.2024 г. платежната система БИСЕРА7 -EUR, мигрира към нова платежна система BISERA за плащания в евро.

Основните промени са:
1. Отпада таванът на плащания,който беше 50 000 евро.
2. Разширени са часовете за изпълнение на плащания:

  • изходящи преводи на равни интервали между 08:00 ч. и 18:30 ч.
  • входящи преводи - без прекъсване, съгласно ОУ на Банката за предоставяне на платежни услуги за бизнес клиенти;

3. В момента, Банките - участници в новата платежна система BISERA за плащания в евро в страната и към които може да наредите превод като изберете SEPA превод чрез BISERA EUR са:

УниКредит Булбанк АД
Юробанк България АД
Алианц Банк България АД
Българска банка за развитие ЕАД
Тексим Банк АД
Българо - американска кредитна банка АД
Общинска банка АД
Търговска Банка Д АД
Те - Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон София
Ти Би Ай Банк EАД

4. Преводи в евро в страната, към други банки, може да нареждате като SEPA превод чрез STEP2.

С уважение,
Екипът на Банка ДСК