Интернет Банкиране

Смарт подаръци
Facebook
 • Използвайте ДСК Директ и/или ДСК Смарт и спечелете страхотни награди.
  Всеки месец от периода на играта Банка ДСК ще Ви дава възможност да се сдобиете с нов телефон, таблет или лаптоп.
  Кампанията „Смарт подаръци с Банка ДСК“ се провежда в периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г., в четири последователни етапа, като всеки етап отговаря на един пълен календарен месец – януари, февруари, март и април.
  В кампанията участва всеки клиент на Банка ДСК, който е сключил договор за използване на услугите предлагани чрез електронните канали ДСК Директ и/или е активирал мобилното приложение ДСК Смарт преди началото на всеки от етапите, през които ще се проведе кампанията.
  Можете да вземете участие в кампанията, като изпълните едно или повече от посочените условия за който и да е етап от играта.
  УСЛОВИЕ 1: Едно логване – Всеки, който влезе в своя ДСК Директ с потребителското си име и парола веднъж за даден етап от периода на кампанията, се включва в томбола за смартфон и ваучер за безплатен мобилен интернет и гласова услуга от Макс Телеком.
  УСЛОВИЕ 2: Редовно логване – Който влезе в своя ДСК Директ повече от веднъж за даден етап от периода на кампанията, участва в томбола за таблет и ваучер за безплатен мобилен интернет и гласова услуга от Макс Телеком.
  УСЛОВИЕ 3: Плати и спечели – Всеки, който използва мобилното приложение ДСК Смарт, за да плати онлайн една или повече битови сметки, за даден етап от периода на кампанията участва в томбола за лаптоп и ваучер за безплатен мобилен интернет и гласова услуга от Макс Телеком.

  Изпълнението на повече от едно условие Ви включва в томболите за съответната награда за съответния етап от кампанията.
  За да участвате в жребия за всеки следващ етап, трябва да изпълните отново едно от определените условия за участие.
 • Смарт подаръци с Банка ДСК“

  ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

  Организатор на кампанията „Смарт подаръци с Банка ДСК“ е “Ноубъл Графикс” ООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 126557114, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Червена стена”, № 4.

  Наградите в кампанията „Смарт подаръци с Банка ДСК“ са осигурени от „Банка ДСК” ЕАД, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Московска” 19.

  1. 1. КАК ДА УЧАСТВАМ?

   1. 1.1. Кампанията „Смарт подаръци с Банка ДСК“ е насочена към настоящи клиенти на Банка ДСК. Участието в кампанията не е обвързано с продажба на услугите предлагани чрез електронните канали ДСК Директ, нито с какъвто и да било друг продукт или услуга предлагани от страна на Банка ДСК.

   1. 1.2. Право на участие в кампанията „Смарт подаръци с Банка ДСК“ има всеки клиент на Банка ДСК, който е сключил договор за използване на услугите предлагани чрез електронните канали ДСК Директ за граждани и/или е активирал мобилното приложение ДСК Смарт преди началото на всеки от етапите, през които ще се проведе кампанията.

   1. 1.3. Регистрацията за участие в кампанията се извършва посредством използване на интернет банкирането ДСК Директ и/или ДСК Смарт на Банка ДСК.

   1. 1.4. В кампанията „Смарт подаръци с Банка ДСК“ не могат да участват лица – служители на “Банка ДСК” ЕАД или служители на „Ноубъл Графикс“ ООД.

  1. 2. СРОК И УСЛОВИЯ?

   1. 2.1. Кампанията „Смарт подаръци с Банка ДСК“ се провежда в периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г., който е разделен на четири последователни етапа:

  2.1.1. Първи етап: 01.01.2016г. – 31.01.2016г.;

  2.1.2. Втори етап: 01.02.2016г. – 29.02.2016г.;

  2.1.3. Трети етап: 01.03.2016г. – 31.03.2016г.;

  2.1.4. Четвърти етап: 01.04.2106г. – 30.04.2016г.;

   1. 2.2. За всяка от наградите по т. 3, чрез жребий, в първата седмица от всеки месец от февруари 2016 г. до май 2016 г. се изтеглят печелившите участници за предходния месец.

   1. 2.3. За участие в жребия по т.2.2. всеки участник в кампанията трябва да изпълни поне едно от следните условия:

    1. 2.3.1. Първо логване – всеки участник, който въведе своето потребителско име и парола и влезе в своя ДСК Директ и/или ДСК Смарт през съответния етап по т.2.1., се включва в томболата за смартфон за същия етап и ваучер за безплатен мобилен интернет и гласова услуга от Макс Телеком.

    2. 2.3.2. Редовно логване – всеки участник, който въведе своето потребителско име и парола и влезе в своя ДСК Директ и/или ДСК Смарт повече от веднъж през съответния етап по т.2.1., участва в томбола за таблет за същия етап и ваучер за безплатен мобилен интернет и гласова услуга от Макс Телеком.

    3. 2.3.3. Плати и спечели – всеки участник, който през съответния етап по т. 2.1. използва мобилното приложение ДСК Смарт, за да плати онлайн една или повече битови сметки, участва в томбола за лаптоп за същия етап и ваучер за безплатен мобилен интернет и гласова услуга от Макс Телеком.

   1. 2.4. Участник, изпълнил повече от едно от условията по т. 2.3.1. – 2.3.3., се включва в томболите за всяка от съответните награди за съответния етап от кампанията. За да участва в жребия за всеки следващ етап, всеки участник трябва да изпълни отново едно от определените условия за участие в томболите по т. 2.3.1. – 2.3.3. Всеки участник може да спечели не повече от една награда, като при определянето му за печеливш на една от наградите за съответния етап от кампанията, името му се изключва от жребиите за останалите награди за съответния етап.

   2. 2.5. За всяка от наградите по т. 3 ще бъдат изтеглени по двама резервни печеливши участници по реда на т. 2.2. – 2.4.

  1. 3. НАГРАДИ

  3.1. Награда за изпълнено условие 2.3.1 - Мобилен телефон Samsung SM-G903F Galaxy S5. Допълнително се предоставя ваучер от Макс Телеком за безплатно използване за срок от 12 месеца (считано от активиране на услугата) на: 360 Day Pack 30 – мобилен интернет 30 000 МВ/ месец включен трафик на максимална скорост; Voicer Starter Pack гласова услуга/мобилен номер с включени 5.00лв. за разговори към всички мрежи; Мобилен WiFi рутер, мобилно устройство до 8 потребителя.

  3.2. Награда за изпълнено условие 2.3.2 - Таблет WIFI, SILVER COLOR APPLE IPAD MINI 16GB RET SLV ME279/ME785. Допълнително се предоставя ваучер от Макс Телеком за безплатно използване за срок от 12 месеца (считано от активиране на услугата) на: 360 Day Pack 30 – мобилен интернет 30 000 МВ/ месец включен трафик на максимална скорост; Voicer Starter Pack гласова услуга/мобилен номер с включени 5.00лв. за разговори към всички мрежи; Мобилен WiFi рутер, мобилно устройство до 8 потребителя.

  3.3. Награда за изпълнено условие 2.3.3 - Лаптоп LENOVO G50-80 80L00035BM. Допълнително се предоставя ваучер от Макс Телеком за безплатно използване за срок от 12 месеца (считано от активиране на услугата) на: 360 Day Pack 30 – мобилен интернет 30 000 МВ/ месец включен трафик на максимална скорост; Voicer Starter Pack гласова услуга/мобилен номер с включени 5.00лв. за разговори към всички мрежи; Мобилен WiFi рутер, мобилно устройство до 8 потребителя.

  1. 4. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

   1. 4.1. Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й или чрез телефонно обаждане от служител на Банка ДСК, или чрез изпращане на имейл на адрес.

   2. 4.2. В случай че не е осъществена връзка с печелившия участник в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от обаждането и/или от изпращането на имейл, за победител се счита първият резервен печеливш участник, като начинът за уведомяване е същият. В случай че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се приема вторият резервен печеливш участник, като се предприемат същите стъпки за уведомяването му.

  1. 5. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

  Наградата се получава до 10 работни дни след уведомяване на печелившия участник. Наградата се получава в клон на Банка ДСК, посочен от печелившия участник. В случай че победителят живее в гр.София, мястото за получаване на наградата е в централния офис на Банка ДСК между 08:30 и 17:00 часа всеки понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от работна седмица с изключение на официални празници и неработни дни. Наградата се предоставя на съответния печеливш участник след представяне на документ за самоличност. Наградата може да бъде получена и чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно от печелившия участник. В случай че спечелилият участник е непълнолетен, следва да получи наградата в присъствието на свой родител/попечител.

  1. 6. ОТГОВОРНОСТ

   1. 6.1. „Ноубъл графикс“ ООД и „Банка ДСК“ ЕАД не носят отговорност:

  6.1.1. В случай че наградата или която и да е част от нея не може да бъде получена поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да бъде идентифициран или да получи наградата или част от нея в определените по-горе срокове, или поради други технически и/или юридически пречки.

  6.1.2. При невъзможност за получаване на награда от страна на печеливш участник поради предоставен неточен, неверен или невалиден имейл адрес и/или телефон за контакт.

  1. 7. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

   1. 7.1. Кампанията „Смарт подаръци с Банка ДСК“ приключва:

  7.1.1.На 30.04.2016 г.

  7.1.2.По инициатива на банка ДСК, преди 30.04.2016 г. В този случай Банка ДСК уведомява за това обстоятелство чрез съобщение на страницата на интернет банкирането ДСК Директ – www.dskdirekt.bg.

  С участието си в кампанията „Смарт подаръци с Банка ДСК“ участниците се обвързват от горните правила и се съгласяват да ги спазват.


 • В първата седмица на всеки месец ще се теглят имената на печелившите в томболите за всяка от трите награди и ваучер от Макс Телеком.
  Награди
 • След всяко теглене на печелившите в съответните томболи, служител на Банка ДСК ще се свърже с тях лично по телефона или чрез имейл, за да ги уведоми за спечелената награда. Всеки участник може да спечели не повече от една награда, като при определянето му за печеливш на една от наградите за съответния етап от кампанията, името му се изключва от жребиите за останалите награди за съответния етап. Печеливши

  Печеливши от четвърти етап (Април 2016г.):

  • Смартфон печели клиент на Финансов Център Видин
  • Таблет печели клиент на Финансов Център Варна
  • Лаптоп печели клиент на Клон Граф Игнатиев

  Печеливши от трети етап (Март 2016г.):
  • Смартфон печели клиент на Клон Велики Преслав
  • Таблет печели клиент на Финансов Център Бели Брези
  • Лаптоп печели клиент на Частно Банкиране Финансов Център Благоевград

  Печеливши от втори етап (февруари 2016г.):
  • Смартфон печели клиент на Филиал Сатовча
  • Таблет печели клиент на Финансов Център Ловеч
  • Лаптоп печели клиент на Клон Троян

  Печеливши от първи етап (Януари 2016г.):
  • Смартфон печели клиент на Филиал Бобов Дол
  • Таблет печели клиент на Клон Петрич
  • Лаптоп печели клиент на Финансов Център Стара Загора

  Печелившите вече са уведомени по телефон. Не забравяйте да участвате и в следващите три етапа от играта.

Действията, които може да извършвате са:

 • Достъп до Вашите пари от всяко място с компютър с интернет;
 • По-ниски цени на банковите операции в сравнение с тези в клон на Банката;
 • Справочна информация за наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки (разплащателни, спестовни, депозитни), както и информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и др.);
 • Лесен и бърз начин за плащане на сметки за комунални услуги;
 • Удобна възможност за спестяване чрез уникални продукти, създадени специално за ДСК Директ;
 • Преводи по сметки в Банката в лева и валута, както и междубанкови в лева и валута, включително и към Бюджета;
 • Възможност за откриване на сметка и издаване на банкова карта (дебитна и допълнителна кредитна карта на името на титуляра).

В реално време може да проверите:

 • Наличността, плащанията и постъпленията по Вашите сметки;
 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);
 • Операциите извършени с Ваши банкови карти и статус на картите;
 • Информация за Вашите кредити (остатък, вноска, падежна дата и т.н.);
 • Размерът на начислената до момента лихва по Вашите спестовни сметки или срочни депозити;
 • Извлеченията по Вашите сметки и кредитни карти в PDF.

Докато пиете кафето си можете да:

 • Ако ползвате един от допустимите методи за подписване (КЕП или цифров сертификат от банката) може да дадете съгласие за директен дебит на битова сметка, при което Банката автоматично всеки месец ще плаща на доставчика задължението Ви със средства от разплащателната Ви сметка;
 • Плащате комунални услуги чрез извличане на задължение за ток, вода, парно, телефон, GSM и др. При въвеждане на клиентския номер, автоматично се извежда размерът на задължението, в случай че има такова към момента. Вие решавате да го платите веднага или в бъдеще;
 • При регистриране на плащането, с всяко влизане в меню "Битови сметки" в табличен вид ще виждате текущите задължения за всички запазени абонатни номера по доставчици на битови услуги;
 • Платите местни данъци и такси за недвижим имот, МПС, или дори таксата за притежание на куче към Столична община, Варна, Велико Търново и други над 33 общини – за вас или ваши съсобственици. Точната сума на задължението се извежда от системата, а броят на общините включващи се в услугата се увеличава периодично.

В раздел "Преводи" можете да правите:

 • Преводи между Ваши сметки в Банката – в лева и валута;
 • Вътрешнобанкови преводи към трети лица в лева и валута;
 • Междубанкови преводи в лева чрез платежните системи БИСЕРА или РИНГС;
 • Междубанкови преводи във валута, включително експресни;
 • Преводи към Бюджета – от това меню можете да платите вашите данъци, социални и здравни осигуровки и др. към бюджетни сметки;
 • Глоби към КАТ – можете да платите глоба по фиш, включително и електронен, както и глоба по наказателно постановление;
 • Е-фактура – ако има издадена е-фактура на Ваше име можете да проверите нейната стойност и да я платите;
 • Превод за Университетски такси – към шифри на УНСС или Нов Български Университет. Университетът получател бива известяван от банката за наредените в негова полза плащания;
 • Да създадете Периодичен превод към сметка в банката или междубанков в лева, който банката да извършва автоматизирано по посочена от вас периодичност. Може да конфигурирате и автоматичен трансфер между ваши сметки, чрез който да поддържате по едната от тях минимална или максимална наличност.

Картата ви за интернет пазаруване:

 • Виртуалната карта е предназначена специално за плащане на стоки и услуги чрез интернет в български и международни сайтове;
 • Виртуалната карта се захранва с необходимата сума непосредствено преди плащането с нея чрез меню „Средства“ – кликване върху Виртуална карта на интернет канала или чрез мобилното банкиране ДСК Смарт. Така се осигурява максимална защита на средствата Ви.
 • Често ползвателите на Виртуалната карта я използват за регистрация в ПейПал или за онлайн покупка на сайтове изискващи обикновено кредитна карта;
 • Използването на Виртуална карта осигурява предпазливост при предоставяне на данните за банкова карта при непроверени Търговци. Когато в общия случай следва да поддържате на 0,00 лв., евентуално непозволено от вас Авторизиране за покупка ще се извърши срещу наличността по картата, т.е. ще бъде отхвърлено от системите на Банка ДСК поради недостатъчна наличност.
 • Научете повече

Спестявайте според личните си възможности:

 • Безсрочната спестовната компонента е допълнение към Водещата разплащателна сметка, което може да се ползва само чрез ДСК Директ. Притежава характеристиките на спестовен влог. Спестяването и тегленето се извършват единствено онлайн чрез Водещата разплащателна сметка – чрез интернет канала на ДСК Директ или мобилното банкиране ДСК Смарт;
 • Виртуалният срочен депозит е компонент на разплащателна сметка с по-високи лихвени нива от стандартен срочен депозит, който можете да си откриете в банков офис. Може да бъде създаден само във валутата на разплащателната сметка, от която се извършва първоначалното захранване – без превалутиране. Теглене от Виртуалния депозит към разплащателната сметка можете да извършите онлайн във всеки един ден в който имате нужда от средствата, дори преди срока (когато тегленето е преди срока обикновено не се изплаща лихва).

За да сте спокойни:

 • С потребителското си име и парола за Интернет банкиране можете да получите справочна информация, както и да прехвърляте суми между свои сметки;
 • Нареждането на средства по сметки на други лица изисква задължителна идентификация чрез допълнителни елементи за сигурност:

  - Цифров сертификат + уникален SMS код, валиден в рамките на 15 минути, изпращан безплатно от Банката до мобилен номер, посочен лично от Вас;

  - Квалифициран електронен подпис + уникален SMS код, валиден в рамките на 15 минути, изпращан безплатно от Банката до мобилен номер, посочен лично от Вас. Чипът, съхраняващ подписа, се намира на защитен с парола външен носител, който можете да разкачите от компютъра си веднага щом приключите с неговото използване;

  - „Тоукън устройство и сървърен сертификат“. Тоукън е самостоятелно устройство с малки размери, което не се прикача към компютъра или смарт устройство, генерира динамични кодове с краткотрайна валидност и е защитено с ПИН. Въвеждането на 5 последователни грешни ПИН блокира използването на Тоукън устройството. Тоукън позволява подписване на операции към Банка ДСК от произволен браузер (включително Google Chrome, Safari, Opera, браузери на таблети – които не работят с методите по-горе), както и чрез смартфон/таблет. Това прави Тоукън устройството средство за дистанционно подписване между клиента и Банка ДСК – както в интернет канала на ДСК Директ, така и в канала за мобилно банкиране DSK Smart. Устройството може да бъде ползвано както в личен профил на потребителя, така и във фирмен профил на същия потребител.